Stránky jsou ve výstavbě
omluvte prosím dočasnou neúplnost informací

Starší rozbory

Pro váš přehled ponecháváme k nahlédnutí i rozbory starších vzorků. Kliknutím na datum v seznamu níže zobrazíte rozbor vzorku odebraného v příslušném dni.

Rozbory vody       18. únor 2009

Mikrobiologické ukazatele

Tento rozbor je aktuální k 18.2.2009

Ukazatel Výsledek Limit / nejistota Metoda stanovení
Mikrobiologické ukazatele
Escherichia coli KTJ ve 250 ml 0 NMH 0 SOP 31 (TNV 757835)
Koliformní bakterie KTJ ve 250 ml 0 MH 0 SOP 32 (TNV 757837)
Enterokoky KTJ ve 250 ml 0 NMH 0 SOP 33 (ČSN EN ISO 7899-2)
Pseudomonas aeruginosa KTJ ve 250 ml 0 NMH 0 SOP 30 (ČSN EN 12780)
DH = doporučená hodnotaMH = mezná hodnotaNMH = nejvyšší mezná hodnota
MHRR = mezná hodnota referenčního rizika

Limitní hodnoty jsou dány vyhláškou Min. zdravotnictví č.275/2004 Sb., příloha 2.

Mikrobiologické uzkazatele jsou hodnoceny podle limitních hodnot pro individuální zásobování.

Uvedené nejistoty jsou součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření (k=2), což pro normální rozdělení odpovídá pravděpodobnosti pokrytí 95%. Standardní nejistota měření byla určena v souladu s dokumentem EA4/02

Pro ověření pravdivosti uvedených údajů si můžete zobrazit fotokopii protokolu.

Celkový rozbor

Tento rozbor je aktuální k 2.2.2009

Ukazatel Výsledek Limit / nejistota Metoda stanovení
Fyzikální a chemické ukazatele
sediment žádný
pach žádný MH 1
pH při 25°C (laboratoř) 6,6 MH 4,5-8,0 / 8% SOP 1 (ČSN ISO 10523)
vodivost při 25°C mS/m 96,7 MH 125 / 6% SOP 2 (ČSN EN 27888)
barva mgPt/l 0,87 MH 20 / 11%
zákal ZF <0,5 MH 2
tvrdost celková mmol/l 3,63 DH 2 - 3,5 / 17% SOP 20A (ČSN ISO 8288)
KNK 4,5 mmol/l 5,2 SOP 3 (ČSN EN ISO 9963-1)
ZNK 8,3 mmol/l 0,40
CO2 volný mg/l 17,6
amonné ionty mg/l <0,03 MH 0,25 / 8% SOP 5 (ČSN ISO 7150-1)
dusitany mg/l <0,01 NMH 0,02 / 10% SOP 4 (ČSN EN ISO 10304)
dusičnany mg/l 24,4 NMG 25 / 10% SOP 4 (ČSN EN ISO 10304)
chloridy mg/l 24,7 MH 100 / 9% SOP 4 (ČSN EN ISO 10304)
sírany mg/l 71,8 MH 250 / 9% SOP 4 (ČSN EN ISO 10304)
hydrogenuhličitany mg/l 317,3
fluoridy mg/l 0,16 NMH 5 / 10% SOP 4 (ČSN EN ISO 10304)
orthofosforečnany mg/l <0,1 SOP 4 (ČSN EN ISO 10304)
sodík mg/l 8,2 MH 100 / 9% SOP 20A (ČSN ISO 8288)
draslík mg/l 3,2 SOP 20A (ČSN ISO 8288)
vápník mg/l 112,0 DH 40-80 / 9% SOP 20A (ČSN ISO 8288)
hořčík mg/l 20,2 DH 20-30 / 9% SOP 20A (ČSN ISO 8288)
železo mg/l <0,04 MH 0,3 / 9% SOP 20A (ČSN ISO 8288)
mangan mg/l <0,02 MH 0,05 / 9% SOP 20A (ČSN ISO 8288)
celková mineralizace mg/l 582
CHSK-Mn mg/l 2,6 MH 2 / 20% SOP 12 (ČSN EN ISO 8467.Z1)
kyanidy veškeré mg/l <0,005 NMH 0,05 SOP 17 (ČSN 6703-2)
Stopové kovy
kadmium mg/l <0,0003 NMH 0,005 SOP 20B (ČSN ISO 8288)
olovo mg/l <0,003 NMH 0,01 SOP 20B (ČSN ISO 8288)
měď mg/l 0,020 NMH 1 / 9% SOP 20A (ČSN ISO 8288)
arsen mg/l 0,002 NMH 0,01 SOP 20B (ČSN ISO 8288)
hliník mg/l <0,05 NMH 0,2 SOP 20A (ČSN ISO 8288)
rtuť mg/l <0,0003 NMH 0,001
nikl mg/l <0,004 NMH 0,02 / 14% SOP 20A (ČSN ISO 8288)
chrom mg/l <0,02 NMH 0,05 SOP 20A (ČSN ISO 8288)
berylium mg/l <0,0002 NMH 0,002 SOP 20B (ČSN ISO 8288)
selen mg/l <0,002 NMH 0,01 SOP 20B (ČSN ISO 8288)
bór mg/l <0,05 NMH 1 ČSN ISO 9390
antimon mg/l <0,002 NMH 0,005 SOP 20B (ČSN ISO 8288)
Biologické ukazatele
mikroskopický obraz jedinci v 1 ml 0 MH 50
DH = doporučená hodnotaMH = mezná hodnotaNMH = nejvyšší mezná hodnota
MHRR = mezná hodnota referenčního rizika

Limitní hodnoty jsou dány vyhláškou Min. zdravotnictví č.275/2004 Sb., příloha 2.

Mikrobiologické uzkazatele jsou hodnoceny podle limitních hodnot pro individuální zásobování.

Uvedené nejistoty jsou součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření (k=2), což pro normální rozdělení odpovídá pravděpodobnosti pokrytí 95%. Standardní nejistota měření byla určena v souladu s dokumentem EA4/02

Pro ověření pravdivosti uvedených údajů si můžete zobrazit fotokopii protokolu.

 
© 2008 Skalní pramen webdesign: Jiří Staniševský validní XHTML